Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Päivitetty 1.1.2021

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. Selosteessa kuvataan

miten asiakkaiden henkilötietoja käsitellään
minkälaisia henkilötietoja asiakkaista voidaan kerätä
mihin tarkoituksiin asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää
asiakkaan oikeuksia koskien kerättyjä henkilötietoja
tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet)
Rekisteriseloste
Tämä on Suomen Henkilötietolain (523/1999) 10 § sekä Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Rekisteriseloste on laadittu 1.7.2017.

Rekisterinpitäjä
Sinivuokko (Y-tunnus: 2755161-1)
Korppaanmäentie 21 AL 3
00300 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Design Sinivuokko / Sini Eronen
Korppaanmäentie 21 AL 3
00300 HELSINKI
Puhelin: 0407610524
Sähköposti: info@sinivuokko.fi

Rekisterin nimi
Design Sinivuokko Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen ja ennalta määriteltyjen tietojen perusteella. Asiakassuhteessa henkilötietoja kerätään tilaus- ja toimitusjärjestelyitä varten.
Rekisteröidyn suostumuksella hänelle voidaan toimittaa markkinointiviestintää mm. uutiskirjeen muodossa.

Rekisterin tietosisältö
Sinivuokko Asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
Nimi ja/tai yritys
Osoitteet
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakastiedot
Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista
Toimitukseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjälle asiakkaan toimesta, esimerkiksi:

Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeiden kautta Design Sinivuokko verkkosivustolla osoitteessa https://www.designsinivuokko.com
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntymiseen johtavissa tilanteissa.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset.
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Sinivuokko ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyillä henkilötietojen käsittelyn tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyn katsotaan aiheelliseksi. Käsittelyn kestossa rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoon toimitettavaa aineistoa vähintään 6 vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeuksia häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä. Oikeuksien käyttämisessä henkilön tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi

Uutiskirjeen rekisteriseloste

Yhteydenottolomakkeet
Yhteydenottolomake lähetetään Elementor Pro Form -lisäosan avulla. Tämä lisäosa ei tallenna mitään tietoja lähetetyistä lomakkeista esimerkiksi tietokantaan, vaan se lähettää sähköpostin täytetystä lomakkeesta osoitteeseen info@sinivuokko.fi.

Evästeet
Tällä sivustolla käytetään eri evästeitä parantamaan käyttäjäkokemusta, kohdentamaan markkinointia sekä seuraamaan kävijäliikennettä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.

Evästeiden estäminen ja poistaminen
Ohjelmat voivat tallentaa käyttäjän kovalevylle väliaikaisia ja/tai pysyviä evästeitä. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta, joten voit estää evästeiden käytön selaimesi asetusten avulla tai tyhjentää selaimesi jo tallentamat evästeet.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.